Kiedy stajemy przed wyborem odpowiedniego psychoterapeuty, może nas zaskoczyć fakt, że istnieje wiele nurtów terapeutycznych, w których specjalista może pracować. Dla osoby, która wcześniej nie interesowała się tym tematem, może wydawać się to skomplikowane i prowadzić do wielu wątpliwości. Od nurtu terapeutycznego wiele zależy – warunkuje on między innymi sposób prowadzenia terapii. Czym zatem charakteryzują się poszczególne nurty terapeutyczne i czego możemy się spodziewać, gdy zapisujemy się do terapeuty pracującego w jednym z nich?

Nurt poznawczo-behawioralny


Jego skuteczność jest najlepiej udokumentowana w badaniach naukowych. Głównym założeniem nurtu poznawczo-behawioralnego (inaczej CBT) jest to, że trudności klienta wynikają z niekorzystnych przekonań oraz zniekształceń poznawczych. Czego możemy się spodziewać na tego typu terapii? Przede wszystkim aktywnej współpracy klienta z psychoterapeutą, analizy swoich nieadaptacyjnych przekonań i systematycznej pracy nad nimi. Psychoterapeuci pracujący w tym nurcie często ustalają wraz z klientem zadania domowe, ponieważ część pracy terapeutycznej jest wykonywana w codziennym życiu przez klienta.

Nurt psychodynamiczny


Badania pokazują, że jest to nurt skuteczny w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe czy depresja. Opiera się on na założeniu, że na życie człowieka mają wpływ nieuświadomione siły, takie jak ukryte potrzeby czy nierozwiązane konflikty wewnętrzne. Podczas tego rodzaju terapii klient dzieli się z terapeutą swoimi przemyśleniami oraz skojarzeniami, a terapeuta pozwala mu dostrzec ich znaczenie i wraz z nim poszukuje ich interpretacji. W tym nurcie raczej nie stosuje się zadań domowych. Zazwyczaj jest to terapia trwająca dłużej niż w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Nurt humanistyczny


Ten nurt skupia się na postrzeganiu człowieka jako jednostki posiadającej wrodzoną zdolność do samorozwoju oraz możliwość dokonywania zmian w swoim życiu. Terapeuta skupia się na bezwarunkowej akceptacji klienta oraz okazaniu mu empatii. W podejściu humanistycznym wykorzystywane jest wiele metod, które różnią się w zależności od terapeuty oraz klienta z którym pracuje. Ten rodzaj terapii jest częściej polecany osobom, które nie mają poważnych zaburzeń psychicznych, a raczej doświadczają trudności w życiu codziennym, w relacjach z innymi ludźmi oraz ze zrozumieniem siebie.

Nurt systemowy


Podejście systemowe opiera się na założeniu, że człowiek funkcjonuje na co dzień w wielu relacjach z innymi (swego rodzaju systemach) i odgrywa w nich różne role, co przekłada się na jego stan psychiczny. Nurt ten wykorzystuje się głównie w psychoterapii rodzin. Czas trwania terapii jest kwestią indywidualną.

Czy ustawienia hellingerowskie są nurtem psychoterapeutycznym?


Nie! Jest to metoda nieuznawana przez wiarygodne środowiska psychoterapeutyczne, często jest ona wręcz określana jako niebezpieczna i niebazująca na żadnych uznanych założeniach terapeutycznych. Jeśli zależy nam na skuteczności terapii i pewności, że psychoterapeuta będzie profesjonalny i kompetentny, lepiej wybrać dla siebie któryś ze sprawdzonych i uznanych podejść psychoterapeutycznych.

Czy nurt psychoterapeutyczny ma decydujące znaczenie dla powodzenia psychoterapii?


Na pewno ma bardzo duże, jednak należy pamiętać, że najważniejszym czynnikiem leczącym w terapii jest relacja terapeuty z klientem. To, jaki nurt będzie dla nas najlepszy, często zależy od naszych oczekiwań wobec terapii, problemów z którymi się zmagamy oraz indywidualnych cech naszej osobowości. W przypadku wątpliwości warto zwrócić się po poradę do psychologa lub po prostu dać sobie czas na sprawdzenie, w którym nurcie terapeutycznym będziemy czuć się najlepiej.