In: leki

06
sty

Leki w psychiatrii

man love people woman

Czy leki psychiatryczne zmieniają osobowość?  Leki nie zmieniają osobowości. Jest to szeroko rozpowszechniany mit. To choroba psychiczna zmienia zachowanie chorego, natomiast leki pomagają przywrócić go do stanu względnej równowagi.  Alkohol… i leki? Co do zasady, łączenie alkoholu z lekami jest ryzykowne. Może dojść do osłabienia działania leczniczego leku, albo – wręcz odwrotnie – alkohol może nasilać działanie leków stosowanych w psychiatrii. Alkohol może działać „synergistycznie” z lekami o wpływie „uspokajającym”, czyli działanie tych dwóch substancji może się wzajemnie nasilać, prowadząc do senności, nadmiernego uspokojenia, spowolnienia i poczucia „przytłumienia”. Poza tym, alkohol może istotnie zmieniać metabolizm wątrobowy leków (zwiększając lub zmniejszając…